Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico bị xử phạt gần 450 triệu đồng vì vi phạm Luật bảo vệ môi trường

An Nhiên|01/06/2023 19:39
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Mới đây, Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 34/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico số tiền 444.697.000 đồng

Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico có địa chỉ trụ sở chính: Tổ dân phố 3, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Mã số doanh nghiệp: 4600100003. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, do phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 10/5/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 08/02/2023.

thai-nguyen.jpg
Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico bị phạt gần 450 triệu do vi phạm về môi trường

Theo đó, Công ty đã có các hành vi vi phạm: Không báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc lưu giữ chất thải nguy hại trong trường hợp lưu giữ quá 01 năm kể từ thời điểm phát sinh mà chưa tìm được cơ sở xử lý chất thải nguy hại phù hợp, chưa có phương án vận chuyển, xử lý khả thi; không có giấy phép môi trường theo quy định đối với Mỏ kẽm chì Cúc Đường thuộc Xí nghiệp kẽm chì Làng Hích; xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 lần đến dưới 03 lần trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 5 m3 /ngày (24 giờ); xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 5 lần đến dưới 10 lần trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 5 m3 /ngày (24 giờ); thải khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 1,1 lần (mẫu khí thải ống khói hệ thống lò quay số 02 tại phân xưởng Luyện kim màu II có thông số SO2 = 286,60 mg/Nm3 , vượt 1,06 lần so với QCVN 19:2009/BTNMT, cột B).

Hình thức xử phạt chính bằng tiền và áp dụng khắc phục hậu quả với tổng số tiền là 444.697.000 (Bốn trăm bốn mươi tư triệu sáu trăm chín mươi bảy nghìn đồng), đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải mà không có giấy phép môi trường của cơ sở trong thời hạn 4,5 tháng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico bị xử phạt gần 450 triệu đồng vì vi phạm Luật bảo vệ môi trường