Kiên Giang: Cần hỗ trợ 1060 tỷ đồng xây dựng các công trình phòng, chống thiên tai

Moitruong.net.vn

– Kiên Giang có 64,37 km bờ biển bị sạt lở, ước tổng kinh phí để thực hiện các giải pháp ứng phó và xây dựng các công trình phòng chống thiên tai là 1.060 tỷ

Theo đó, khu neo đậu tránh trú bão giúp tàu thuyền hoạt động đánh bắt thủy sản trên biển tránh trú an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra. Đến nay, khu neo đậu tránh trú bão đã được tỉnh xây dựng tại Hòn Tre thuộc huyện Kiên Hải, Lình Huỳnh thuộc huyện Hòn Đất, 01 cảng cá Tắc Cậu thuộc huyện Châu Thành và đang thi công 01 khu tại sông Cái Bé – Cái Lớn thuộc huyện Châu Thành và An Biên và sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng theo quy hoạch là 10 khu neo đậu tránh trú bão.

Kiên Giang có 64,37 km bờ biển bị sạt lở, ước tổng kinh phí để thực hiện các giải pháp ứng phó và xây dựng các công trình phòng chống thiên tai là 1.060 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay tỉnh mới chỉ được Trung ương hỗ trợ 50 tỷ đồng để triển khai giai đoạn 1 ở khu vực Mũi Rãnh, huyện An Biên.

Kiên Giang cần hỗ trợ 1060 tỷ đồng xây dựng các công trình phòng, chống thiên tai

Tỉnh cũng có đường bờ biển dài trên 200 km, trong đó, có 130 km đê biển, còn lại 70 km là đường giao thông kết hợp đê biển. Để được xây dựng trên nền đất bồi ven biển, đắp bằng đất tại chỗ, địa phương rất cần nguồn kinh phí để xây dựng, nhưng đến nay, tỉnh vẫn chưa được Trung ương bố trí kinh phí nâng cấp theo Quyết định 667/QĐ-TTg ngày 27/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình củng cố, nâng cấp hệ thống đê biển từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang.

Hệ thống cống trên đê thuộc tuyến đê biển Rạch Giá – Ba Hòn đã đầu tư xây dựng tương đối đồng bộ với 43 cống, cơ bản đáp ứng yêu cầu thoát lũ, ngăn mặn, giữ ngọt phục vụ sản xuất, phòng, chống thiên tai. Tuyến đê biển An Biên – An Minh chỉ mới xây dựng được 06 cống, chuẩn bị khởi công 09 cống, còn 16 cống chưa có kinh phí đầu tư (khoảng 900 tỷ đồng), cống Kênh Nhánh thành phố Rạch Giá đã khởi công tháng 9/2019; còn lại cống T3 – Hòa Điền huyện Kiên Lương sẽ tiếp tục khởi công trong những năm tiếp theo.

Đồng thời, những công trình chống sạt lở bằng kè phá sóng để gây bồi, tạo bãi, phục hồi rừng ngập mặn ven biển, bảo vệ bờ biển, bảo vệ rừng phòng hộ ven biển, bảo vệ cơ sở hạ tầng và dân cư ven biển đã tạo sinh kế cho người dân trong khu vực.

Trương Anh Sáng