Kiên Giang: Thêm một xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

(Moitruong.net.vn) – Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Kiên Giang vừa phối hợp với UBND huyện Châu Thành (Kiên Giang) tổ chức lễ công nhận xã Vĩnh Hòa Hiệp đạt chuẩn NTM năm 2017.

Lãnh đạo xã Vĩnh Hòa Hiệp tiếp nhận quyết định công nhận xã nông thôn mới

Qua 6 năm thực hiện đề án xây dựng NTM đã mang lại hiệu quả tích cực. Bộ mặt nông thôn đổi mới, nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân được nâng cao, hầu hết người dân đồng tình và hưởng ứng chủ trương xây dựng NTM; đóng góp nhiều ý kiến quan trọng để bổ sung, điều chỉnh đề án của xã; hiến đất, góp tiền của, ngày công hoàn thiện cơ sở hạ tầng… Xã đã huy động được 93,6 tỷ đồng để xây dựng NTM, trong đó ngân sách địa phương, doanh nghiệp và nhân dân đóng góp là chính, ngân sách trung ương hỗ trợ 1,5 tỷ đồng. Với nguồn lực đó, xã đã đầu tư xây dựng giao thông nông thôn, với 100% trục đường chính được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo đi lại thuận tiện. Cơ sở hạ tầng, kênh mương thủy lợi được nạo vét hàng năm, tỷ lệ cống, đập, trạm bơm được kiên cố hóa trên 70%, đảm bảo tưới tiêu, chống úng cho 100% diện tích đất nông nghiệp. Từ đó, thúc đẩy phát triển sản xuất, liên kết sản xuất hàng hóa lớn, lúa hàng hóa của người dân làm ra có HTX, doanh nghiệp bao tiêu. Đến nay, toàn xã có gần 92% người trong độ tuổi lao động có việc làm, thu nhập bình quân của người dân đạt mức 37,09 triệu đồng/năm.

Quốc Tuấn