Kiên Giang quy định giá tiêu thụ nước sạch khu vực nông thôn

Moitruong.net.vn

– Nước sạch là một trong những tiêu chí quan trọng nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân nông thôn, đến năm 2020, tỉnh Kiên Giang phấn đấu nâng tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch đạt hơn 95%, trong đó nước sạch đạt tỷ lệ từ 65% trở lên. Mỗi xã có tỷ lệ hộ dân sử dụng nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo “3 sạch” (sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp) là hơn 70%.

 

Người dân vui mừng khi nước sạch đến với gia đình

Sau khi các hạng mục của công trình hạ tầng cấp nước và chất lượng nước được hoàn thành, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 01 quy định giá tiêu thụ nước sạch khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, giá tiêu thụ nước sạch khu vực nông thôn theo mục đích sử dụng/tháng sinh hoạt các hộ dân. Cụ thể: Mức từ 01 m3 đến 10 m3 đầu tiên (hộ/tháng): 6.400 đồng/m3; Từ trên 10 m3 đến 20 m3 (hộ/tháng): 6.500 đồng/m3; Từ trên 10 m3 đến 20 m3 (hộ/tháng): 7.800 đồng/m3;  Từ trên 30 m3 (hộ/tháng): 9.000 đồng/m3; Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp: 7.800 đồng/m3; Hoạt động sản xuất vật chất: 9.000 đồng/m3; Kinh doanh dịch vụ: 11.000 đồng/m3 .

Giá tiêu thụ nước sạch đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT 5%), chi phí bảo trì, chi phí đấu nối (bao gồm đồng hồ nước và chi phí đường ống có khoảng cách tối đa 05 mét, tính từ điểm đấu nối đến đồng hồ nước của khách hàng). Trường hợp khoảng cách đấu nối đến đồng hồ dài trên 05 mét thì khách hàng phải chi trả chi phí tăng thêm cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn; giá tiêu thụ nước sạch không bao gồm phí bảo vệ môi trường.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tài chính; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, giải thích, hướng dẫn để người tiêu dùng hiểu, đồng thuận và cùng hưởng ứng tham gia thực hiện tốt nội dung Quyết định này và các quy định của pháp luật có liên quan.

Trương Anh Sáng