Kiên Giang: Tổ chức lễ Sene Đôn Ta “Đoàn kết, phấn khởi, an toàn và tiết kiệm”

Moitruong.net.vn

– Lễ Sene Đôn Ta cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer năm nay diễn ra vào các ngày 27- 29/9/2019 (ngày 29, 30-8 và mùng 01-9 âm lịch) được tổ chức dựa trên tinh thần “đoàn kết, phấn khởi, an toàn và tiết kiệm”.

Lễ Sene Đôn Ta được tổ chức nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Khmer.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị-xã hội tổ chức đoàn đi thăm các chùa, gia đình chính sách, các vị sư, người có công, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer; vận động giúp đỡ, hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn được vui lễ.

Đồng chí Lê Thị Vệ-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang tặng quà cho chùa Ngã Năm Bình Minh nhân dịp Lễ Sene Đôn Ta năm 2018.

Các cơ quan, đơn vị có cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang là người dân tộc Khmer được thăm hỏi, động viên, giải quyết cho nghỉ phép để đón lễ theo truyền thống. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao vui tươi, lành mạnh theo phong tục cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer. Các cơ quan thông tin đại chúng, Đài Phát thanh-Truyền hình và Đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh có chương trình phục vụ cho đồng bào dân tộc Khmer trong dịp lễ. Các cơ quan chức năng tăng cường bảo đảm công tác an ninh, trật tự trong các ngày lễ.

Tổ chức tuyên truyền, giáo dục đồng bào dân tộc Khmer hiểu rõ và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc; chính sách dân tộc, tôn giáo; vận động đồng bào tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; phong trào hành động cách mạng ở địa phương, gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Nêu cao ý thức cảnh giác, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động phá hoại và các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; không để kẻ xấu lợi dụng, kích động tham gia vào các hoạt động chống đối, tụ tập đông người vi phạm pháp luật. Phát huy ý chí tự lực vươn lên của đồng bào dân tộc Khmer, thực hành tiết kiệm, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, kinh doanh, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Quốc Tuấn