Kinh tế toàn cầu

Dự Hội nghị các Nhà Lãnh đạo các nền kinh tế APEC, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đưa ra ba bài học cho tương lai
Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh APEC là diễn đàn hợp tác và liên kết hàng đầu khu vực, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân. Từ thành công của APEC, có thể rút ra ba bài học cho tương lai.