La Nina

Nhiệt độ bề mặt đại dương trên Thế giới đạt mức cao kỷ lục
Dữ liệu của chính phủ Mỹ cho thấy nhiệt độ bề mặt đại dương trên thế giới đã đạt mức cao nhất mọi thời đại kể từ khi vệ tinh được sử dụng, dẫn đến sóng nhiệt biển trên toàn cầu.