Lào Cai: Hỗ trợ hơn 81 tỷ đồng đưa dân ra khỏi vùng ô nhiễm môi trường công nghiệp

Hà Anh|25/11/2021 05:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – UBND tỉnh Lào Cai vừa quyết định bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021 cho hơn 81 tỷ đồng cho huyện Bảo Thắng hỗ trợ di chuyển dân ra khỏi vùng ô nhiễm môi trường ở Khu công nghiệp Tằng Loỏng.

Cụ thể, ngày 19/11/2021, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 4071/QĐ-UBND về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021 cho UBND huyện Bảo Thắng.

Theo đó, bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021 tổng số 81,539 tỷ đồng cho UBND huyện Bảo Thắng để thực hiện di chuyển dân cư tại khu công nghiệp Tằng Loỏng. Kinh phí được cấp từ nguồn thu đóng góp khai thác khoáng sản để đầu tư hạ tầng giao thông và khắc phục môi trường ngân sách tỉnh năm 2021.

Các nhà máy hoạt động trong KCN Tằng Loỏng ngày đêm xả thải ra môi trường ảnh hưởng tới đời sống của người dân. 

UBND huyện Bảo Thắng có trách nhiệm thực hiện giải ngân chi trả cho các hộ dân được phê duyệt di chuyển ra khỏi khu vực ô nhiễm môi trường tại khu công nghiệp Tằng Loỏng. Đồng thời, tiếp tục rà soát, thống kê, tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện di chuyển các hộ dân còn lại báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định.

UBND tỉnh Lào Cai cũng giao Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai chủ trì phối hợp với các sở, ngành có lien quan tiếp tục đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện đóng góp kinh phí theo phương án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 4047/QĐ-UBND ngày 3/12/2019.

Hà Anh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lào Cai: Hỗ trợ hơn 81 tỷ đồng đưa dân ra khỏi vùng ô nhiễm môi trường công nghiệp