xả thải ra môi trường

Bắc Ninh:  Công ty TNHH sản xuất và thương mại Ngọc Minh Giang bị xử phạt 320 triệu đồng
Do hành vi xả thải ra môi trường khi chưa có giấy phép theo quy định, Công ty TNHH sản xuất và thương mại Ngọc Minh Giang bị xử phạt 320 triệu đồng.