Liên Hiệp Hội Việt Nam: Chặng đường 40 năm xây dựng và phát triển

Hà Thu|22/03/2023 07:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Điểm nhấn 40 năm chặng đường lịch sử vừa qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ngày càng lớn mạnh, khẳng định vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức đi trong hành trình xây dựng và phát triển đất nước. Cùng với đó là các hoạt động nghiên cứu khoa học, đặc biệt là tư vấn, phản biện và giám định xã hội…

Phát triển từ gian khó

Ngày 26/3/1983, tại Thủ đô Hà Nội, các đại biểu của 15 tổ chức Hội hoạt động trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật đã tiến hành Đại hội thành lập Liên hiệp Hội Việt Nam. Ngày 29-7-1983, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ban hành Quyết định số 121-HĐBT cho phép Liên hiệp Hội Việt Nam chính thức thành lập và hoạt động.

Trải qua 40 năm thành lập và hoạt động với 8 kỳ Đại hội, Liên hiệp Hội Việt Nam đã khẳng định vai trò, vị trí trong xã hội và chuyển từ tổ chức xã hội nghề nghiệp trở thành tổ chức chính trị - xã hội đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng.

lien-hiep-hoi-1-.jpg
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các đại biểu tham dự Đại hội lần thứ nhất

40 năm thành lập và hoạt động, so với các tổ chức chính trị - xã hội, như: Công đoàn, Nông dân, Phụ nữ và ĐoànThanh niên…thì Liên hiệp Hội Việt Nam còn non trẻ hơn. Nhưng ngần ấy thời gian cũng đủ để Liên hiệp Hội Việt Nam đã và đang từng bước phát triểnvề tổ chức, về nội dung và phương thức tập hợp trí thức. Tôn chỉ, mục đích, kế hoạchhoạt động ngày đổi mới, chức năng, nhiệm vụ ngày càng hoàn thiện…

Nhìn lại chặng đường đầy tự hào lịch sử 40 năm hình thành và phát triển của Liên hiệp Hội Việt Nam, từ một tổ chức có 15 hội thành viên (14 Hội ngành toàn quốc và Liên hiệp Hội Tp. Hà Nội). Đến nay đã mở rộng hệ thống tổ chức với hơn 150 Hội thành viên, trong đó có hơn 90 Hội ngành toàn quốc và 63 Liên hiệp Hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trên 570 đơn vị Khoa học & Công nghệ (KH&CN) hoạt động theo Nghị định 08/2014/NĐ-CP của Chính phủ và 3 đơn vị trực thuộc (Qũy Vifotec,NXB Trí thức; Báo Tri thức &Cuộc sống)Liên hiệp Hội Việt Nam đã và đang góp to lớn vào sự nghiệp phát triển bền vững đất nước được Đảng, Nhà nước và được các giai tầng trong xã hội ghi nhận.

Trong 40 năm qua, với 8 kỳ Đại hội, Liên hiệp Hội Việt Nam đã có những bước phát triển lớn mạnh, ngày càng thực hiện tốt vai trò, chức năng tập hợp, đoàn kết, phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN người Việt Nam ở trong và ngoài nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

Trong suốt quá trình ấy, đặc biệt là từ sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 42-CT/W ngày 16/4/2010 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, trong đó đã khẳng định “Liên hiệp Hội Việt Nam là một tổ chức chính trị - xã hội, có hệ thống từ Trung ương đến các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

Khẳng định vai trò đội ngũ trí thức


Phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và của đội ngũ trí thức KH&CN..”, Liên hiệp Hội Việt Nam đã và đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, tiếp tục khẳng định được vai trò, vị thế tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam.

lien-hiep-hoi-2-.jpg
Hội thảo GS.VS Trần Đại Nghĩa - Cuộc đời và sự nghiệp (Chủ tịch đầu tiên của LHHVN) Vừa diễn ra ngày 27/2/2023 tại Hà Nội

Tính đến nay, Liên hiệp Hội Việt Nam có 156 hội thành viên gồm: 63 Liên hiệp hội địa phương và 93 Hội ngành toàn quốc. Liên hiệp hội các tỉnh, thành phố tiếp tục được củng cố, kiện toàn; quy mô và cơ cấu tổ chức của các Hội ngành toàn quốc không ngừng được mở rộng (cùng với hội, tổng hội còn có các hiệp hội tham gia là hội thành viên).

Hệ thống tổ chức KH&CN trực thuộc Đoàn Chủ tịch cũng tăng lên mạnh mẽ với gần 600 đơn vị. Liên hiệp Hội Việt Nam có 3 đơn vị trực thuộc là: Nhà xuất bản Tri thức; Quỹ hỗ trợ Sáng tạo kỹ thuật Việt Nam - Vifotec; Báo Tri thức và Cuộc sống. Toàn hệ thống đã thu hút được trên 3,7 triệu hội viên, trong đó, có khoảng 2,2 triệu trí thức.

Hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam có Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Bí thư Trung ương Đảng, 53 đảng đoàn Liên hiệp hội địa phương đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương, 1 Đảng đoàn Hội ngành toàn quốc. Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam có 58 chi bộ trực thuộc với hơn gần 800 đảng viên; phần lớn các Liên hiệp hội địa phương đều có các tổ chức đảng trực thuộc cấp ủy địa phương. Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam có 17 tổ chức công đoàn trực thuộc với trên 1.000 công đoàn viên. Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương có 11 chi đoàn trực thuộc.

Cả một chặng đường 40 năm xây dựng và phát triển, cùng với chiều dài lịch sử của đất nước, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam đã có nhiều cống hiến trong các hoạt động phát huy sức mạnh của liên minh công - nông - trí, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam trải dài trên các lĩnh vực như: phổ biến kiến thức, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, tôn vinh trí thức, tổ chức các giải thưởng sáng tạo khoa học và kỹ thuật, tư vấn, phản biện và giám định xã hội…

Đơn cử như hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội: Từ khi thành lập đến nay, Liên hiệp Hội Việt Nam tập hợp được đông đảo chuyên gia, trí thức ở nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau và đã thực hiện hàng nghìn nhiệm vụ tư vấn, phản biện, góp ý khách quan, thẳng thắn và kịp thời nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến chủ trương, chính sách, các dự thảo văn kiện quan trọng của Đảng và Nhà nước, nhiều dự án đầu tư trọng điểm có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội. Các nhiệm vụ tập trung vào góp ý các dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng các cấp, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, KH&CN, giáo dục và đào tạo, bảo vệ môi trường, y tế; các dự thảo luật quan trọng; các dự án đầu tư trọng điểm; các vấn đề nóng cần sự vào cuộc của trí thức KH&CN từ trung ương đến địa phương.

Có thể nói, hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội ở Trung ương, địa phương và các hội ngành thành viên đã đóng góp tích cực vào việc xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật. Đồng thời góp phần thực hiện có hiệu quả các dự án phát triển kinh tế - xã hội. Hoạt động này đã và đang trở thành một kênh thông tin đáng tin cậy giúp Đảng và Nhà nước khi xem xét quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Với những nỗ lực ấy, trong 40 năm xây dựng và phát triển, Liên hiệp Hội Việt Nam đã vinh dự nhận được những khen thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước như: Huân chương Hồ Chí Minh (theo Quyết định số 336/QĐ/CTN ngày 25/3/2008); Huân chương Độc lập hạng Nhất (theo Quyết định số 07/KT/CT ngày 05/01/1999); Cờ thi đua, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều Bằng khen của các Ban, Bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Bên cạnh đó, Liên hiệp Hội Việt Nam cũng nhận được rất nhiều khen thưởng của các cơ quan theo các nội dung công việc như: Bằng khen của Ban Đối ngoại Trung ương tặng cho Liên hiệp Hội Việt Nam trong 06 năm liên tiếp từ năm 2016-2021; Bằng khen cho Đoàn TNCS HCM Liên hiệp Hội Việt Nam đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2013 theo Quyết định số 32/QĐ/ĐTNK ngày 09/01/2014 của Đoàn khối các cơ quan Trung ương.

Đây là sự công nhận cho những nỗ lực xây dựng, phát triển và đóng góp của Liên hiệp Hội Việt Nam trong suốt 4 thập kỷ qua và cũng là niềm tự hào, động lực để tiếp tục vươn lên trong thời kỳ mới.

Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng mà Liên hiệp Hội Việt Nam đạt được:
Trong quá trình hoạt động gần 40 năm qua, Liên hiệp Hội Việt Nam đã vinh dự được nhận những khen thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước như sau:
- Huân chương Hồ Chí Minh (theo Quyết định số 336/QĐ/CTN ngày 25/3/2008);
- Huân chương Độc lập hạng Nhất (theo Quyết định số 07/KT/CT ngày 05/01/1999);
- Cờ thi đua, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều Bằng khen của các Ban, Bộ, ngành, cơ quan Trung ương.
VUSTA cũng nhận được rất nhiều khen thưởng của các cơ quan theo các nội dung công việc như:
- Bằng khen của Ban Đối ngoại Trung ương tặng cho Liên hiệp Hội Việt Nam trong 06 năm liên tiếp từ năm 2016-2021.
- Bằng khen cho Đoàn TNCS HCM Liên hiệp Hội Việt Nam đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2013 theo Quyết định số 32/QĐ/ĐTNK ngày 09/01/2014 của Đoàn khối các cơ quan Trung ương.
Nhiều lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam qua các thời kỳ đã được trao tặng các danh hiệu cao quý như: Cố GS.VS. Vũ Tuyên Hoàng, nguyên Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, nhiều lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam được trao tặng Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động và nhiều phần thưởng cao quý khác.
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Liên Hiệp Hội Việt Nam: Chặng đường 40 năm xây dựng và phát triển