Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam - Đơn vị tiên phong trong bảo vệ môi trường của Liên hiệp Hội Việt Nam

Minh Trí (thực hiện)|10/12/2022 12:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Trải qua gần 40 năm xây dựng và phát triển, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam - VUSTA) đã trở thành một tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn, có uy tín trong cả nước, là cầu nối giữa các hội thành viên với các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc tập hợp, đoàn kết và phát huy trí tuệ sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) Việt Nam.

Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam 20 năm Xây dựng và Phát triển

Là tổ chức xã hội - nghề nghiệp trực thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam, Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam không ngừng nỗ lực, trở thành đơn vị tiên phong trong lĩnh vực bảo vệ môi trường với nhiều hoạt động tích cực, mang lại hiệu quả thiết thực trong cộng đồng.
Hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, Đại hội Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, phóng viên Tạp chí Môi trường và Cuộc sống có cuộc trao đổi với TSKH Phan Xuân Dũng – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam.

chu-tich-lien-hiep-hoi-viet-nam-phan-xuan-dung.jpg
TSKH Phan Xuân Dũng – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam

PV: Ông đánh giá như thế nào về hiệu quả hoạt động và những đóng góp về bảo vệ môi trường, đưa nước sạch đến với người nghèo, ứng phó với biến đổi khí hậu của Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam đối với sự phát triển của Liên hiệp Hội Việt Nam?

TSKH Phan Xuân Dũng: Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam là một thành viên của Liên Hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam. Do đó, hoạt động của Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam phải tuân thủ theo điều lệ hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam, đồng thời phải phù hợp với điều lệ của Hội.

Nước sạch và môi trường có mối quan hệ vô cùng mật thiết với nhau ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống con người, được Đảng và Nhà nước rất quan tâm. Trong thời gian qua, với tư cách là Hội thành viên của Liên hiệp Hội Việt Nam, Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam đã hoạt động tích cực với đúng điều lệ của Hội cũng như tuân thủ điều lệ của Liên hiệp Hội Việt Nam. Hội đã triển khai tốt các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về nước sạch, môi trường thể hiện qua rất nhiều nội dung.

Thứ nhất, là công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội các nội dung quan trọng liên quan đến đường lối, đến chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thứ hai, là tuyên truyền, phổ biến kiến thức đưa nước sạch đến nông thôn, thành thị và đặc biệt là đến những địa bàn khó khăn, đến người nghèo.

Thứ ba, là nghiên cứu khoa học liên quan đến lĩnh vực môi trường nước sạch, biến đổi khí hậu và quan trọng là tuyên truyền đường lối của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác vệ sinh, môi trường, nước sạch để cho đất nước phát triển một cách tích cực.

Tôi đánh giá cao các hoạt động của Hội trong 20 năm qua thông qua các buổi tập huấn, hội thảo chuyên môn trong công tác bảo vệ môi trường và việc sử dụng nước sạch mà Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam đã tổ chức. Đồng thời, Hội cũng tổ chức rất nhiều chương trình xã hội về nguồn, từ thiện gắn với công tác bảo vệ môi trường tại nhiều địa phương trên cả nước.

PV: Để đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước, trong thời gian tới, Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam cần làm gì để nâng cao vị thế?

TSKH Phan Xuân Dũng: Hội là nơi tập hợp đội ngũ trí thức trong chuyên ngành đó. Và Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam đã tập hợp được đông đảo đội ngũ trí thức liên quan tới lĩnh vực môi trường và nước sạch. Đây là một thế mạnh của Hội. Trong thời gian tới, Hội cần phải dựa vào đội ngũ này để làm tốt hơn nữa những gì đã đạt được trong 20 năm qua.

Hiện nay, Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò quan trọng của một tổ chức thành viên của Liên hiệp Hội Việt Nam, đặc biệt trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay.

hoi-nuoc-sach-va-moi-truong-viet-nam.jpg
TS Nguyễn Linh Ngọc trao tặng TSKH Phan Xuân Dũng món quà của Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam

Trong thời gian tới, Hội nên tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được từ nhiệm kỳ trước, đồng thời nên có nhiều sáng kiến mới, đóng góp hiệu quả cho các dự thảo, chiến lược, quyết sách quan trọng của ngành môi trường và của Liên hiệp Hội Việt Nam; Tiếp tục phát huy và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của lực lượng trí thức, các nhà nghiên cứu về khoa học và công nghệ; Đẩy mạnh hợp tác với các Hội trong và ngoài Liên hiệp Hội Việt Nam, thu hút trí thức người Việt Nam ở nước ngoài tham gia nhiều hơn vào các hoạt động.

PV: Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam là thành viên của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Trong thời gian tới, Liên hiệp Hội sẽ có những phối hợp và trợ giúp như thế nào đối với hoạt động của Hội để tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường, chung tay giảm rác thải nhựa, ứng phó với biến đổi khí hậu cũng như đảm bảo an ninh nguồn nước?

TSKH Phan Xuân Dũng: Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam là một thành viên của Liên hiệp Hội Việt Nam, nằm trong mái nhà chung của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam thì Liên hiệp Hội Việt Nam cũng có trách nhiệm đối với mô hình nước sạch và môi trường. Trong thời gian qua, Liên hiệp Hội và Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam đã phối hợp tốt trong mọi hoạt động. Nhưng để làm tốt hơn với yêu cầu và nhiệm vụ của Hội, trong thời gian tới Liên hiệp Hội sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tạo mọi điều kiện trong các nhiệm vụ chính của Hội là tư vấn, phản biện, giám định xã hội, nghiên cứu khoa học, phổ biến kiến thức. Và đặc biệt Liên hiệp Hội sẽ phối hợp với Hội tổ chức các hội nghị, hội thảo mà cần đông đảo đội ngũ chuyên gia.

Tôi đánh giá cao các hoạt động của Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam trong thời gian vừa qua. Việc TW Hội đã tập trung tập hợp được lực lượng hội viên, phát triển mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp, doanh nhân quan tâm đến lĩnh vực môi trường song hành với phát triển kinh tế trong thời gian vừa qua rất đáng ghi nhận. Ngoài ra, với đội ngũ các nhà khoa học có chuyên môn tham gia vào công tác nghiên cứu, phản biện tư vấn cho các Bộ, ngành, địa phương liên quan đến các vấn đề quy hoạch của tỉnh, ngành và những vấn đề liên quan đến phát triển bền vững, đưa nước sạch đến với người nghèo, biến chất thải thành tài nguyên, ứng phó với biến đổi khí hậu cũng đã góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của đất nước.

20 năm tồn tại và phát triển, với những kết quả mà Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam đạt được rất đáng ghi nhận, biểu dương đối với sự phát triển kinh - tế xã hội của đất nước. Nhân dịp này, tôi xin chúc và hoàn toàn tin tưởng rằng Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam luôn hoàn thành nhiệm vụ và sứ mệnh của mình trong thời gian tới. Chúc cho những hoài bão, khát vọng của các đồng chí sẽ trở thành hiện thực!

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam - Đơn vị tiên phong trong bảo vệ môi trường của Liên hiệp Hội Việt Nam