Hội Nước sạch và Môi trường tỉnh Thái Nguyên luôn sát cánh, đồng hành cùng Hội Trung ương

Hoàng Cường Quốc - Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường tỉnh Thá|11/12/2022 18:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Là thành viên của Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam (AWATEN), Hội Nước sạch và Môi trường tỉnh Thái Nguyên luôn thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến những kiến thức về nước sạch và môi trường trong nhân dân và vận động nhân dân tham gia các hoạt động liên quan đến nước sạch, chống ô nhiễm nguồn nước, bảo vệ nguồn nước và môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam 20 năm Xây dựng và Phát triển

Thái Nguyên là tỉnh nằm trong vùng núi Bắc bộ, với dân số trên một triệu người, với 9 đơn vị hành chính, có 03 thành phố và 06 huyện, nơi đây có các cơ sở đào tạo Đại học lớn thứ 3 trong nước, sau Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; tốc độ đô thị hóa cao, là khu công nghiệp Gang thép đầu tiên của Việt Nam, cùng với thu hút đầu tư nước ngoài rất lớn vào các khu công nghiệp của tỉnh mở rộng quy mô, vì vậy kéo theo dân số cơ học tăng nhanh, làm giảm thảm cây xanh và mặt nước đã dẫn đến tỉnh Thái Nguyên phải đối mặt với một số thách thức rất lớn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đó là bảo vệ và cung cấp nguồn nước sạch phục vụ đời sống và sản xuất ngày càng tăng cao đến nay chưa đáp ứng yêu cầu của nhân dân và đang có dấu hiệu khan hiếm và môi trường ngày càng ô nhiễm.

hoi-nuoc-sach-va-moi-truong-tinh-thai-nguyen-1.jpg
Hội Nước sạch và Môi trường tỉnh Thái Nguyên tổ chức tập huấn cho hội viên

Mặc dù công tác giữ gìn nguồn nước và bảo vệ môi trường đã có rất nhiều cố gắng, nhưng vẫn còn một số nơi đang bị ô nhiễm nặng, tình trạng này chưa được khắc phục. Vì vậy, ngăn chặn ô nhiễm môi trường, bảo vệ nguồn nước sạch cho sự sống của mỗi người dân trong tình hình hiện nay của tỉnh đang trở thành vấn đề rất cấp bách cần phải có các giải pháp xử lý đồng bộ.

Hội Nước sạch và Môi trường tỉnh Thái Nguyên đã sớm được thành lập, ngay sau ngày thành lập Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam; với chức năng, nhiệm vụ chủ yếu là Tuyên truyền phổ biến những kiến thức về nước sạch và môi trường trong nhân dân và vận động nhân dân tham gia các hoạt động liên quan đến nước sạch, chống ô nhiễm nguồn nước, cải thiện, bảo vệ nguồn nước và môi trường, góp phần thiết thực chăm lo sức khỏe của nhân dân và nâng cao sức khỏe của cộng đồng; đề xuất với các cơ quan Nhà nước trong việc xây dựng các chủ trương, chính sách của Nhà nước về nước sạch và môi trường; hướng dẫn bảo vệ quyền lợi của hội viên và người sản xuất, tiêu dùng nước sạch; tư vấn, phản biện và giám định các vấn đề về nước sạch và môi trường với các cơ quan chức năng của nhà nước và các thành phần kinh tế khác khi được yêu cầu; tư vấn xây dựng các tiêu chuẩn, quy định, quy phạm kỹ thuật đảm bảo chất lượng nước sạch và môi trường; hướng dẫn giúp đỡ doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, theo các tiêu chuẩn được ban hành; tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và các hoạt động bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong lĩnh vực nước sạch và môi trường; tham gia các hoạt động truyền thông, giáo dục, báo chí, xuất bản về nước sạch và môi trường theo quy định của pháp luật; tham mưu xây dựng các cơ chế để phát triển nguồn nước sạch và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

ong-hoang-cuong-quoc-chu-tich-hoi-nuoc-sach-va-moi-truong-tinh-thai-nguyen.jpg
Ông Hoàng Cường Quốc - Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường tỉnh Thái Nguyên

Là thành viên của Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, Hội Nước sạch và Môi trường tỉnh Thái Nguyên đã tích cực giúp tháo gỡ những khó khăn thách thức nêu trên, thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng đồng hành với các ngành, các cấp; kịp thời thông tin về kiến thức khoa học và công nghệ tiên tiến, qua đó kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp để Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các hoạt động, Hội chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, thường xuyên vận động hội viên và người dân chung sức thực hiện thông qua các công trình, việc làm cụ thể; tuyên truyền, tổ chưc tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ, tư vấn phản biện đối với các đề tài, dự án khoa học, đưa ra các biện pháp nhằm triển khai tốt hơn với những vấn đề liên quan đến nước sạch và bảo vệ môi trường phục vụ sản xuất và đời sống hàng ngày của nhân dân. Bảo vệ môi trường sống, quản lý và khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên và phòng ngừa, đẩy lùi những bệnh nguy hiểm, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống ấm no.

Hội Nước sạch và Môi trường tỉnh đã chủ động tổ chức, triển khai, tham gia hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị như Hưởng ứng và tham gia các buổi lễ phát động nhân các sự kiện, và các ngày kỷ niệm đó là: “Ngày nước Thế giới”, “Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường”, “Ngày Môi trường Thế giới 5/6”, “Ngày làm cho Thế giới sạch hơn” với nhiều chương trình, việc làm thiết thực, hiệu quả, như vận động mọi người tham gia xây dựng, cải tạo, xây mới và hướng dẫn quản lý các công trình cấp nước sạch và công trình vệ sinh, góp phần bảo vệ môi trường trong khu dân cư, trong cơ quan Nhà nước, tạo lập thói quen trong cán bộ và nhân dân, từ đó tự giác hưởng ứng, thường xuyên thu dọn vệ sinh trong gia đình, cơ quan, đơn vị, làm sạch đường làng ngõ xóm, trồng hoa, cây cảnh trên các trục đường từ cổng, sân, vườn khuôn viên nơi ở đến xóm, phố thêm khang trang, sạch đẹp. Tặng thùng đựng rác cho một số hộ để người dân làm quen với việc phân loại rác sinh hoạt tại nguồn, hướng dẫn sản xuất phân vi sinh bón cho cây trồng.

thai-nguyen.jpg
Hội nước sạch và Môi trường tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội thảo “Đánh giá thực trạng về an ninh nguồn nước tại Thái Nguyên gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới”

Thực hiện đầy đủ các quy định của Đảng và Nhà nước, đồng thời chủ động nghiên cứu đề xuất các chuyên đề xác định rõ phát triển kinh tế phải gắn liền với bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể sát thực tế và chỉ đạo quyết liệt các ngành, các cấp thực hiện các chương trình hành động đạt kết quả cao. Tập trung tuyên truyền xác định vai trò của mỗi cấp, mỗi ngành, đoàn thể, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, để xây dựng các giải phảp nhằm giảm thiểu những rủi ro của quá trình biến đổi khí hậu, tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi công dân.

Hội Nước sạch và Môi trường tỉnh Thái Nguyên thường xuyên phối hợp với Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, nhất là Tạp chí Môi trường và Cuộc sống trong công tác tuyên truyền, đã tổ chức phát động các Gala về “Biến đổi khí hậu với cuộc sống” tại Thái Nguyên; trực tiếp tuyên truyền và vận động sinh viên và nhân dân cả nước về bảo vệ môi trường, thông qua các Gala đã cung cấp nhiều thông tin trong lĩnh vực nước sạch và môi trường; luôn bám sát chủ trương lãnh đạo của tỉnh Thái Nguyên, sự chỉ đạo của Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, phối hợp cùng các cơ quan truyền thông trực tiếp tổ chức, tham gia. Qua đó đã giúp cho người dân trong tỉnh từng bước nâng cao kiến thức và thực hiện các chương trình, dự án, từ đó xác định trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi người về ý thức tự giác bảo vệ, quản lý, sử dụng hợp lý nguồn nước sạch và bảo vệ môi trường.

Nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Hội nước sạch và Môi trường Việt Nam, chặng đường chưa dài, nhưng Hội nước sạch và Môi trường tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều cố gắng để xây dựng tổ chức Hội ngày một phát triển, đóng góp vào việc thực hiện các mục tiêu do Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam đề ra, phấn đấu cho mục tiêu xây dựng đất nước giàu đẹp, văn minh.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội Nước sạch và Môi trường tỉnh Thái Nguyên luôn sát cánh, đồng hành cùng Hội Trung ương