loài cá

TP Hà Tĩnh: Thả hơn 1,5 tấn cá, trai nước ngọt tái tạo nguồn lợi thủy sản
Moitruong.net.vn – Nhằm thực hiện việc tái tạo nguồn lợi thủy sản, sáng nay (01/4) UBND Thành phố Hà Tĩnh đã tiến hành tổ chức thả cá, trai nước ngọt tại một số hồ, đập trên địa bàn thành phố.