lực lượng kiểm lâm

Hà Tĩnh: Cá thể khỉ vàng xuất hiện trong vườn nhà, người dân bàn giao lại cho lực lượng kiểm lâm
Sáng nay, 05/8/2022 Hạt Kiểm lâm huyện Lộc Hà đã tổ chức tiếp nhận 01 cá thể khỉ vàng, tên khoa học (Macaca mulata) từ người dân để thả về môi trường tự nhiên.