mầm non

Quảng Ninh: Các trường học cùng chung tay bảo vệ môi trường
Các trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, kêu gọi học sinh, giáo viên, phụ huynh thực hiện phong trào chống rác thải nhựa bằng nhiều hoạt động thiết thực.