miền núi

Nguyên nhân nào khi liên tiếp xuất hiện mưa đá ở các tỉnh miền núi phía Bắc?
Mưa đá kèm dông lốc xảy ra liên tiếp tại nhiều địa phương ở Bắc Bộ gây thiệt hại về tài sản cho người dân, nhiều căn nhà bị tốc mái hư hỏng, diện tích hoa màu bị tàn phá.