môi trường biển

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang: Bảo vệ bình yên và thúc đẩy sự phát triển của cả vùng Tây Nguyên
Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh sự ra đời của Hội đồng điều phối vùng Tây Nguyên nhằm cùng các địa phương xây dựng cơ chế đủ mạnh và hiệu quả để bảo vệ bình yên và thúc đẩy sự phát triển của cả vùng Tây Nguyên. Qua đó, Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương trong vùng nhanh chóng hoàn thành quy hoạch tỉnh, trong đó có lồng ghép nội dung chống biến đổi khí hậu.