môi trường sinh thái

Nghệ An: Phố biển Cửa Lò với vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái
Nói đến Cửa Lò là người ta sẽ nghĩ đến du lịch biển. Thực tế trong nhiều năm qua ngành du lịch công nghiệp không khói này đã góp phần không nhỏ trong việc phát triển kinh tế xã hội, cải thiện đời sống người dân, giải quyết công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động. Công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ cảnh quan du lịch luôn là mối quan tâm hàng đầu của thị xã trong việc xây dựng thương hiệu và phát triển du lịch biển bền vững.