môi trường sinh thái

Tết rừng Nà Hẩu và ý thức bảo vệ môi trường của đồng bào H’Mông ở Yên Bái
Theo truyền thống, Tết rừng Nà Hẩu được tổ chức vào ngày âm lịch cuối cùng của tháng Giêng hằng năm. Trong dịp này, đồng bào H’Mông ở Nà Hẩu (Văn Yên, Yên Bái) lại phát động trồng cây, góp phần thiết thực vào công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng cũng như bảo vệ môi trường sinh thái.