môi trường sống

TP Hồ Chí Minh quyết liệt xử lý “điểm đen” ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường
TPHCM đang tích cực đẩy nhanh tiến độ giải quyết các điểm nóng ô nhiễm môi trường, tiếp tục chuyển hóa thành khu sinh hoạt cộng đồng (công viên, vườn hoa, sân chơi thể thao...).