môi trường sống

Nhóm bạn trẻ ngâm mình hàng giờ dưới mương nước thối để dọn rác
Khoảng 2 tháng nay, một nhóm các bạn trẻ đã không ngần ngại đến các con sông, lòng kênh bẩn, ô nhiễm để tình nguyện thu gom rác, để Thủ đô thêm phần xanh - sạch.