môi trường tự nhiên

Quảng Bình bàn giao động vật quý hiếm cho Trung tâm Cứu hộ
Hạt Kiểm lâm huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết đã bàn giao 1 cá thể trăn đất và 1 cá thể chim ưng cho Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.