mưa kéo dài

Bắc Bộ khả năng mưa lớn trong 3 ngày tới
Mưa dông ở khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 22/7.