mưa lạnh

Miền Bắc đón không khí lạnh, trời chuyển mưa dông
Từ ngày 25-26/4, phía Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời chuyển mát. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc bộ phổ biến 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ.