năm 2022

Sắp diễn ra Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam năm 2022
Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam năm 2022 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 27/9/2022 - 02/10/2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Trà Vinh.