Đồng Nai: Huyện Định Quán trồng trên 19,5 ngàn cây xanh trong năm 2022

Hoàng Linh|11/02/2023 07:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

UBND huyện Định Quán cho biết, năm 2022, huyện đã trồng trên 19,5 ngàn cây xanh tại các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Các loại cây được trồng là những cây gỗ lớn bản địa, cây lâu năm, đa mục tiêu phù hợp với từng địa phương như: sao, dầu, bằng lăng, xà cừ, tếch, sưa đỏ, dó bầu... Tỷ lệ cây trưởng thành sau khi được trồng trong khoảng thời gian từ 6 -7 tháng đạt tỷ lệ cao, cây sinh trưởng, phát triển tốt do quá trình thực hiện trồng cây vào thời điểm mùa mưa, đất đủ độ ẩm…

cay-xanh.jpg
Huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai nỗ lực trồng mới cây xanh trong năm 2022

Hiện nay, diện tích rừng do huyện chăm sóc, quản lý trên 1,1 ngàn ha. Sản lượng gỗ và lâm sản ngoài gỗ các loại khai thác đạt trên 21 ngàn m3, tăng hơn 1% so với cùng kỳ, độ che phủ trên đất lâm nghiệp đạt gần 92,5%.

Trước đó, theo kế hoạch, năm 2022, huyện Định Quán trồng 598 ngàn cây, gồm 303 ngàn cây lâm nghiệp, 295 ngàn cây trồng khác từ nguồn kinh phí hỗ trợ cây giống và kinh phí của địa phương.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai đã phân bổ hỗ trợ cây giống đợt 1 cho huyện Định Quán với số lượng 21.222 cây (Sao đen, Dầu rái, Giáng hương, Sưa đỏ). Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Định Quán cùng Hạt Kiểm lâm đã tổ chức cấp phát, hướng dẫn kỹ thuật trồng cây cho các đơn vị và hộ dân nhận cây giống.

Với việc được cấp cây giống chất lượng tốt và triển khai trồng cây sớm vào đầu mùa mưa là những điều kiện thuận lợi để cây giống có thể sinh trưởng, phát triển góp phần thực hiện thành công “Đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 – 2025”.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng Nai: Huyện Định Quán trồng trên 19,5 ngàn cây xanh trong năm 2022