Nam Định

Tham vấn cộng đồng ĐTM của dự án Nhà máy điện rác Greenity Nam Định
Dự án Nhà máy điện rác Greenity Nam Định có tổng vốn đầu tư 1.490 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành và bắt đầu tiếp nhận, xử lý rác thải vào tháng 9/2025.