năm du lịch quốc gia

Bãi biển Kê Gà ở Bình Thuận ngập rác
"Mũi Kê Gà có hải đăng Kê Gà - biểu tượng của Bình Thuận. Tuy nhiên gần đây, bãi biển này đang phải gánh chịu đủ các loại rác thải từ sinh hoạt của ngư dân và du khách.