năng lực cạnh tranh

ĐBQH kiến nghị giải pháp giảm phát thải, tăng năng lực cạnh tranh cho nông sản Việt Nam
Phân tích tích 12 giải pháp mà Chính phủ đã đề ra trong thời gian tới tại phiên thảo luận ngày 29/5, các đại biểu đặc biệt quan tâm đến vấn đề giảm phát thải khí nhà kính và giao dịch tín chỉ carbon, qua đó kiến nghị một số giải pháp giảm phát thải để tăng năng lực cạnh tranh cho nông sản Việt Nam.