năng lực cạnh tranh

TP. HCM dẫn đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh logistics
Tại Báo cáo Chỉ số năng lực Cạnh tranh Logistics (LCI) cấp tỉnh của Việt Nam năm 2022, Thành phố Hồ Chí Minh đứng đầu cả nước, tiếp đến là Hải Phòng, Bình Dương; Bà Rịa-Vũng Tàu và Hà Nội.