năng lượng xanh

Sản xuất hydro xanh tại Việt Nam: Mới ở giai đoạn chuẩn bị bắt đầu
Theo Giám đốc Công ty Hitachi Zosen Việt Nam, đơn vị cung ứng giải pháp xử lý môi trường, giải pháp về năng lượng hàng đầu Nhật Bản, việc sản xuất hydrogen xanh tại Việt Nam hiện nay mới ở giai đoạn chuẩn bị bắt đầu và đang còn rất nhiều khó khăn về pháp lý, cơ chế hỗ trợ,….