nền tảng

[VIDEO] Kiểm kê khí nhà kính- Nền tảng cho lộ trình giảm phát thải
Việt Nam nằm trong nhóm 6 nước phát thải lớn nhất tại ASEAN. Để cụ thể hóa mục tiêu đưa phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 như cam kết thì cộng đồng doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng.