Ngày chủ nhật xanh

Thanh Hóa: Lan tỏa nhiều mô hình hay, cách làm khéo bảo vệ môi trường
Thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai, lan tỏa được phong trào bảo vệ môi trường (BVMT) ra toàn dân; với nhiều mô hình hay, cách làm khéo. Qua thực tiễn, nhiều mô hình đã hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong BVMT.