Nghệ An được tài trợ sửa chữa 27 hồ đập xuống cấp

(Moitruong.net.vn) – Nhằm phục vụ tưới tiêu, cung cấp nước cho các ngành kinh tế và sinh hoạt của người dân, Ngân hàng Thế giới (WB) đã đồng ý tài trợ gần 500 tỷ đồng để nâng cấp 27 hồ chứa đã xuống cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

>>>Thủ tướng chỉ thị tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn hồ, đập

Chân tràn xả lũ đập Khe Lốt (xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên) bị xói lở, hư hỏng. Ảnh Việt Phương

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có hơn 625 hồ chứa, 427 đập dâng, 701 trạm bơm điện, 15 tuyến tiêu lớn, hàng trăm cống tưới, tiêu lớn nhỏ nhưng nhiều công trình hồ chứa đã xuống cấp, không đảm bảo tưới tiêu.

Trước thực trạng đó, WB đã đồng ý tài trợ gần 500 tỷ đồng để UBND tỉnh Nghệ An triển khai dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” cho 27 hồ để phục vụ tưới tiêu, cung cấp nước cho các ngành kinh tế và sinh hoạt của người dân.

Được biết, tổng kinh phí thực hiện dự án là 517, 24 tỷ đồng, trong đó, vốn của WB là hơn 490 tỷ đồng, ngân sách tỉnh đối ứng 27 tỷ đồng.

Dự án được chia thành 4 tiểu dự án gồm: Tiểu dự án 1: sửa chữa, nâng cấp, đảm bảo an toàn hồ chứa nước Khe Gang (xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu); Tiểu dự án 2: sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước Khe Sân (xã Quỳnh Thắng – Quỳnh Lưu); Tiểu dự án 3: sửa chữa 13 hồ chứa và Tiểu dự án 4: sửa chữa nâng cấp 12 hồ chứa trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, công tác triển khai nâng cấp 27 hồ đập thuộc 9 huyện, thị đang được đẩy nhanh tiến độ. Tiểu dự án 1 và 2 đang trình WB chấp thuận kết quả đấu thầu xây lắp; thi công và hoàn thiện công trình trước tháng 12/2019 (Phần xây lắp của tiểu dự án Khe Gang và Khe Sân được gộp thành 1 gói thầu gồm 2 lô thầu).

Minh Nghĩa (T/h)