an toàn đập

An ninh nguồn nước: Dưới góc nhìn của Thủy điện
Trong số 7.000 hồ chứa thủy có khoảng hơn 429 hồ chứa thủy điện đang vận hành khai thác cho thấy các hồ chứa thủy điện tuy số lượng ít nhưng lại chiếm tỉ trọng lớn về dung tích chứa nước (khoảng 80%), các hồ chứa thủy điện có dung tích lớn phần lớn là hồ chứa đa mục tiêu (phát điện, cấp nước, phòng lũ,…)