an toàn đập

Lạng Sơn: Đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thuỷ lợi, thủy điện
Mới đây, UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành Văn bản số 383/UBND-KT về việc quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thuỷ lợi, thủy điện trên địa bàn.