Khánh Hòa: Bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập

Vũ Thành|13/12/2022 17:06
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

:Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 36, ngày 23-6-2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Mục tiêu đến năm 2025 và 2030, tỷ lệ sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh của dân cư thành thị, nông thôn đạt lần lượt là 70% và 100%. Đến năm 2045, chủ động được nguồn nước và đảm bảo an ninh nguồn nước phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội, dự báo, cảnh báo dài hạn để xử lý ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước, ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu.

an-ninh-nguon-nuoc.jpg
Khánh Hòa vừa ban hành Chương trình hành động về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Để đạt được mục tiêu đề ra, chương trình hành động đưa ra 8 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện, gồm: Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước trong tình hình mới; thực hiện hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước; triển khai thực hiện công tác quy hoạch thủy lợi, tài nguyên nước và điều tra cơ bản, đánh giá trữ lượng nguồn nước; chủ động tích trữ, điều hòa, phân phối nguồn nước đáp ứng yêu cầu sử dụng nước phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, vận hành, bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước; phòng, chống, giảm thiểu tác động bất lợi do thiên tai liên quan đến nước và biến đổi khí hậu; nghiên cứu ứng dụng, phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn đập, hồ chứa nước; tăng cường bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn sinh thủy, phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khánh Hòa: Bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập