tài trợ

Ngân hàng Thế giới tài trợ 231 triệu USD để cải thiện môi trường nước ở tỉnh Bình Dương
Ngân hàng Thế giới (WB) vừa phê duyệt Dự án Cải thiện môi trường nước tỉnh Bình Dương nhằm cải thiện đáng kể chất lượng nước và xử lý nước thải cho hơn nửa triệu người dân ở đây.