Nghệ An: Ông Nguyễn Hữu An được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND Thị xã Hoàng Mai

Moitruong.net.vn

– Ngày 24/6, HĐND thị xã Hoàng Mai,  khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt HĐND- UBND theo luật định.

Kỳ họp đã thông qua báo cáo kết quả công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND thị xã khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND thị xã Hoàng Mai đã tiến hành bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch và các Phó chủ tịch HĐND thị xã khóa III nhiệm kỳ 2021-2026. HĐND thị xã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Ủy viên UBND thị xã Hoàng Mai nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai nhận nhiệm vụ

Kết quả, ông Lê Trường Giang – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND thị xã; ông Nguyễn Duy Thao tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND thị xã.

HĐND thị xã đã bầu ông Nguyễn Hữu An giữ chức vụ Chủ tịch UBND thị xã; các ông Nguyễn Anh Văn, Hồ Phi Triều được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai nhiệm kỳ 2021-2026.

Kế Hùng