Nghệ An: Phê duyệt kế hoạch tiêm vắc xin COVID -19

Moitruong.net.vn

– Ngày 16 tháng 4 năm 2021, UBND tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định số 1023/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch tiêm vắc xin Covid-19 giai đoạn 2021-2022.

Theo đó đối tượng triển khai là lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch  Covid-19 bao gồm người làm việc trong các cơ sở y tế; người tham gia phòng chống dịch Covid-19 ( Thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp; người làm việc ở các khu cách ly; làm nhiệm vụ  truy vết; điều tra dịch tễ; tổ covid-19 dựa vào cộng đồng; tình nguyện viên; phóng viên; quân đội; công an; nhân viên cán bộ ngoại giao được cử đi nước ngoài; hải quan; cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh; giáo viên…

Sở Y tế chủ trì phối hợp các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành thị và các đơn vị liên quan chỉ đạo việc rà soát, lập danh sách đối tượng tiêm theo nhóm ưu tiên.

Quyết định 1023 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt kế hoạch tiêm vắc xin phòng chống Covid-19

Tổ chức tiêm theo chiến dịch trong thời gian ngắn nhất, sử dụng hệ thống tiêm chủng tại các cơ sở y tế sẵn có, trong trường hợp cần thiết, Sở Y tế Nghệ An sẽ huy động tối đa các cơ sở tiêm chủng đủ điều kiện an toàn tiêm chủng trên địa bàn cùng tham gia.

Dự kiến tiêm 18.500 liều vắc xin mua của Tập đoàn AstraZenneca cho các đối tượng tiêm đợt 1 bao gồm người làm việc trong các cơ sở y tế, người tham gia phòng chống dịch Covid-19 ( thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp, người làm việc ở các khu cách ly, làm nhiệm vụ truy vết, điều tra dịch tễ, tổ covd dựa vào cộng đồng, tình nguyện viên, phóng viên…).

Phạm vi triển khai trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An, thời gian tiêm từ tháng 04 đến tháng 05 năm 2021.

Các đợt tiêm chủng tiếp theo sẽ được triển khai căn cứ theo tiến độ cung ứng vắc xin thực tế, Sở Y tế căn cứ tình hình dịch bệnh triển khai công tác tiêm chủng cho các đối tượng còn lại thuộc nhóm ưu tiên trên địa bàn

Kế Hùng