người tiêu dùng

Phản hồi bài báo “Người tiêu dùng tố công ty Napowin dối trá trong việc bán máy lọc nước”
Ngày 18/10 vừa qua, Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống có đăng tải bài viết: “Người tiêu dùng tố công ty Napowin dối trá trong việc bán máy lọc nước”. Ngay sau khi bài báo được đăng tải, ngày 30/10/2023, Công ty TNHH Napowin đã có văn bản phản hồi nội dung thông tin bài báo.