nguồn gốc xuất xứ

Bài 3: Công ty Napowin có dấu hiệu cố tình lừa dối khách hàng về nguồn gốc xuất xứ
Máy lọc nước của Công ty Napowin được quảng cáo tạo ra giá trị cao, nâng tầm cuộc sống, bảo vệ sức khỏe cộng đồng... Quảng cáo là cần thiết trong hoạt động kinh doanh, tuy nhiên quảng cáo không đúng bản chất sự việc là dấu hiệu của việc lừa dối khách hàng, đặc biệt đây là sản phẩm liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người thì càng cần được quan tâm về nguồn gốc cũng như chất lượng sản phẩm.