Nhập khẩu lợn sống Thái Lan về Việt Nam từ ngày 12/6

Moitruong.net.vn

– Bộ NN&PTNT đồng ý đề xuất của Cục Thú y về việc nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan vào Việt Nam để nuôi, giết mổ làm thực phẩm kể từ ngày 12/6.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp trên thế giới, nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về việc bình ổn giá thịt heo và xét công văn của Cục Thú y về việc nhập khẩu heo sống để giết mổ làm thực phẩm. Bộ NN-PTNT đã có Công văn số 3936/BNN-VP về việc nhập khẩu lợn sống các nước vào Việt Nam.

Cụ thể, Bộ NN-PTNT đồng ý đề xuất của Cục Thú y về việc nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan vào Việt Nam để nuôi/giết mổ làm thực phẩm kể từ ngày 12/6/2020.

Theo văn bản này, Cục Thú y có trách nhiệm ban hành văn bản hướng dẫn kỹ thuật cụ thể về kiểm dịch nhập khẩu heo sống vào Việt Nam theo các quy định hiện hành để đảm bảo an toàn dịch bệnh cho đàn heo.

Cục trưởng Cục Thú y cũng chịu trách nhiệm tăng cường lực lượng, phối hợp chặt chẽ với lực lượng tại cửa khẩu và chính quyền địa phương để kiểm soát chặt hoạt động này; chịu trách nhiệm trước pháp luật và bộ trưởng về việc đảm bảo an toàn dịch bệnh trong việc nhập khẩu heo sống vào Việt Nam

Ảnh minh họa.

Bộ NN&PTNT nêu rõ sau khi đạt được các mục tiêu theo chỉ đạo của Thủ tướng tại Thông báo 178/TB-KL và dịch Covid-19 được kiểm soát, hoạt động kiểm dịch nhập khẩu lợn sống từ các nước vào Việt Nam sẽ được thực hiện theo đúng quy định và trình tự hiện hành.

Trước khi dừng áp dụng biện pháp nhập khẩu này 1 tháng, Cục Thú y có trách nhiệm thông báo cho các đơn vị liên quan biết để chủ động thực hiện.

Như vậy, kể từ ngày 12/6/2020, các doanh nghiệp nhập khẩu đủ điều kiện của Việt Nam có thể thực hiện nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan. Việc thực hiện kiểm dịch nhập khẩu lợn sống vào Việt Nam sẽ được thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Cụ thể, các doanh nghiệp nhập khẩu chỉ được nhập khẩu lợn sống từ các trang trại của Thái Lan đã được Cơ quan Thú y có thẩm quyền của Thái Lan tổ chức kiểm soát, xác nhận và đăng ký xuất khẩu với Cục Thú y Việt Nam.

Doanh nghiệp nhập khẩu lợn sống phải có xe vận chuyển lợn chuyên dụng, bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y và phúc lợi động vật. Đồng thời, phải có cơ sở nuôi cách ly kiểm dịch đáp ứng các yêu cầu theo quy định.

Các cơ sở cách ly kiểm dịch đàn lợn nhập khẩu sẽ được các cơ quan thú y thuộc Cục Thú y tổ chức kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y, nếu bảo đảm yêu cầu theo QCVN 01-99:2012/BNNPTNT về Điều kiện vệ sinh thú y khu cách ly kiểm dịch động vật mới được phép đưa đàn lợn nhập khẩu vào nuôi cách ly kiểm dịch. Cơ quan Thú y sẽ tổ chức thực hiện cách ly kiểm dịch, lấy mẫu xét nghiệm các bệnh theo quy định.

Mai An