thái lan

Việt Nam - Thái Lan ra tuyên bố chung
Ngày 16/11, Việt Nam và Thái Lan đã ra tuyên bố chung với thông điệp "Kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Thái Lan", mở ra chương mới của mối quan hệ Đối tác Chiến lược mạnh mẽ hơn nữa vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung.