nhiệt độ toàn cầu

Nhiệt độ toàn cầu sẽ tăng 2,4 độ C trong thế kỷ này
Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) cảnh báo Chính phủ các nước cần thay đổi các chính sách năng lượng nếu muốn giới hạn mức tăng nhiệt toàn cầu ở 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.