Nhờ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm

Moitruong.net.vn

– Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đang là đòn bẩy góp phần thúc đẩy tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đang là đòn bẩy góp phần thúc đẩy tăng năng suất lao động tại các doanh nghiệp (DN). Nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho các DN đầu tư nghiên cứu khoa học, phát triển và đổi mới công nghệ đã được ban hành, triển khai thực hiện đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Việt Nam đang chứng kiến sự thay đổi chưa từng có “tiền lệ” trước tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, cùng với đó, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên thế giới cũng như ở Việt Nam đã đặt tất cả các quốc gia trước thách thức phải luôn đổi mới các phương thức quản trị và hệ thống điều hành để thích ứng với trạng thái bình thường mới. Trong bối cảnh đó, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trở nên quan trọng hơn bao giờ hết để tăng năng suất, chất lượng.

Việc ứng dụng khoa học công nghệ, tăng cường hoạt động đổi mới sáng tạo chính là giải pháp giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất lao động.

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 diễn ra mạnh mẽ cũng như ảnh hưởng của dịch COVID-19, vai trò của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trở nên quan trọng hơn bao giờ hết để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, cũng như tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế, đồng thời, góp phần giúp Chính phủ thực hiện mục tiêu kép, vừa đảm bảo phòng chống dịch vừa nhanh chóng phục hồi kinh tế.

Báo cáo tại hội nghị “Thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN và Tổ chức Năng suất châu Á (APO) trong lĩnh vực năng suất” nêu rõ tầm nhìn và chiến lược mới đến năm 2025 của APO xác định mục tiêu thúc đẩy quá trình thúc đẩy năng suất toàn diện, dựa trên động lực đổi mới, sáng tạo trong toàn khu vực ASEAN, đồng thời nhấn mạnh cam kết hỗ trợ các quốc gia thành viên ứng phó với tác động kinh tế do dịch COVID-19 hướng tới phục hồi bền vững thông qua các giải pháp tăng năng suất, chất lượng.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt cho biết: Để thúc đẩy tăng năng suất, chất lượng cần chú trọng đến khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy hơn nữa các hoạt động hợp tác về năng suất trong khu vực ASEAN để mang lại hiệu quả, giúp các nền kinh tế thành viên trong đó có Việt Nam trở nên năng suất hơn. Tại Việt Nam, đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ tăng cường năng suất và công nghệ giúp kết nối vào mạng lưới sản xuất của các công ty đa quốc gia trong khu vực ASEAN và chuỗi cung ứng toàn cầu. Khoa học và công nghệ hỗ trợ sản xuất thông minh, sáng tạo để nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển dựa trên nền tảng sản xuất thông minh và công nghệ mới.

Hiện, các DN Việt Nam đã ý thức được tầm quan trọng của việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, bảo đảm chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đáp ứng yêu cầu của khách hàng, tăng cường sức cạnh tranh của DN thông qua không ngừng cải tiến năng suất, chất lượng và hiệu quả quản lý. Trong khi đó, thông qua Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (Đề án 844) tiếp tục được triển khai trong năm 2018 – 2019, đến nay cả nước có hơn 3.000 DN khởi nghiệp, gần 70 khu không gian làm việc chung, 50 cơ sở ươm tạo và tổ chức thúc đẩy kinh doanh… Đổi mới sáng tạo đã làm thay đổi tư duy của DN và tạo cú huých để các DN nâng cao hàm lượng khoa học – công nghệ trong các sản phẩm.

Lực lượng khoa học và công nghệ phải được trang bị đủ năng lực, tiềm lực để đón đầu các xu hướng mới, công nghệ mới, giải quyết được các thách thức đặt ra trong thực tiễn, hỗ trợ doanh nghiệp và các bên liên quan trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trụ vững, phát triển dựa trên các nền tảng sản xuất thông minh và công nghệ mới.

Trọng Nhân