Những trường hợp phải đăng ký khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Minh Trang|08/05/2022 08:00

Moitruong.net.vn – Theo dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước, nhiều trường hợp khai thác, sử dụng tài nguyên nước phải đăng ký.

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã hoàn thiện Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. Hiện dự thảo đang được đưa ra lấy ý kiến rộng rãi, tại Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Tại Dự thảo, Bộ TN&MT đề xuất bổ sung Điều 16a vào sau Điều 16, đề xuất trường hợp khai thác, sử dụng tài nguyên nước phải đăng ký, phải xin phép.

Khai thác, sử dụng nước mặt nuôi trồng thủy sản với lưu lượng khai thác từ 0,1m3/s đến nhỏ hơn 0,5m3/s (trừ hồ chứa thủy lợi có dung tích toàn bộ từ 0,05 triệu m3 trở lên) phải đăng ký khai thác, sử dụng tài nguyên nước, theo Dự thảo quy định.

Các trường hợp khai thác, sử dụng tài nguyên nước phải đăng ký bao gồm:

Khai thác, sử dụng nước mặt cho mục đích sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng khai thác từ 0,1m3/s đến nhỏ hơn 0,5m3/s (trừ hồ chứa thủy lợi có dung tích toàn bộ từ 0,05 triệu m3 trở lên);

Khai thác, sử dụng nước mặt cho mục đích cấp nước sinh hoạt nông thôn, không bao gồm mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với quy mô từ 100m3/ngày đêm đến 5.000m3/ngày đêm;

Hồ chứa thủy lợi có dung tích toàn bộ nhỏ hơn 0,05 triệu m3;

Khai thác, sử dụng nước biển phục vụ các hoạt động sản xuất bao gồm cả nuôi trồng thủy sản, kinh doanh, dịch vụ trên đất liền với quy mô từ 10.000m3/ngày đêm đến dưới 100.000m3/ngày đêm;

Khai thác, sử dụng nước dưới đất với quy mô nhỏ hơn 10m3/ngày đêm thuộc khu vực quy định tại khoản 1 Điều 17 của Nghị định này;

Tái sử dụng tuần hoàn nước dưới đất để tuyển quặng trong các mỏ khoáng sản mà không gây hạ thấp mực nước dưới đất hoặc bơm hút nước để tháo khô mỏ, hố móng xây dựng.

Trường hợp khai thác, sử dụng tài nguyên nước phải xin phép

Bên cạnh đó, dự thảo nêu rõ, các trường hợp khai thác, sử dụng tài nguyên nước phải xin phép, bao gồm:

Các trường hợp khai thác, sử dụng tài nguyên nước không thuộc trường hợp quy định tại Điều 16 và các trường hợp khai thác, sử dụng tài nguyên nước phải đăng ký nêu trên bao gồm cả các công trình hồ chứa, đập dâng thủy lợi có dung tích toàn bộ từ 0,05 triệu m3 trở lên;

Các công trình không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 16 và các trường hợp khai thác, sử dụng tài nguyên nước phải đăng ký nêu trên khai thác, sử dụng nước mặt trực tiếp từ hồ chứa thủy lợi, hồ chứa thủy điện, hệ thống kênh thủy lợi có đầu tư, xây dựng, quản lý, vận hành các hạng mục công trình khai thác, sử dụng nước để cấp cho các mục đích kinh doanh (bao gồm cả nước cho hoạt động giết mổ), dịch vụ và sản xuất phi nông nghiệp bao gồm cả nước làm mát máy, thiết bị, tạo hơi, gia nhiệt;

Khai thác, sử dụng nước dưới đất với quy mô trên 10m3/ngày đêm không thuộc quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 44 Luật Tài nguyên nước và các trường hợp sử dụng công khai thác, sử dụng nước dưới đất để dự phòng.

Theo đánh giá của Bộ TN&MT, khi Dự thảo Nghị định được thông qua, việc thực hiện sẽ không làm phát sinh chi chí về nguồn nhân lực, tài chính so với NĐ 201 do vẫn thực hiện các công việc theo quy định của pháp luật hiện hành. Việc sử dụng kinh phí cho công tác thi hành pháp luật về tài nguyên nước đúng mục đích, nội dung, chế độ và định mức chi theo quy định của pháp luật về các chế độ chi tiêu tài chính.

Đối với tổ chức, cá nhân, khi thực hiện Nghị định sẽ không phát sinh các chi phí so với pháp luật hiện hành do những nội dung liên quan đến thủ tục hành chính vẫn được giữ nguyên như pháp luật hiện hành, Nghị định chỉ sửa đổi, bổ sung những nội dung liên quan đến đơn giản hoá thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước. Tổ chức, cá nhân được lợi ích rất lớn do rút ngắn thời gian cấp phép, thủ tục thực hiện đơn giản.

Đồng thời, Nghị định cũng quy định cụ thể các thủ tục chưa đầy đủ nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân. Vì vậy, việc thực hiện Nghị định không làm phát sinh chi chí về nguồn nhân lực, tài chính so với Nghị định 201.

Minh Trang

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những trường hợp phải đăng ký khai thác, sử dụng tài nguyên nước