Ninh Thuận

Ninh Thuận điều tiết hợp lý nguồn nước cho vụ lúa Hè Thu
Hiện tại, nguồn nước tích trữ tại các hồ chứa khá dồi dào, tuy nhiên do khí hậu đặc thù của vùng đất thường xảy ra khô hạn, nguy cơ thiếu nước tưới vào cuối vụ có thể xảy ra.