Ninh Thuận

Ninh Thuận: Nguy cơ thiếu nước khi nắng nóng còn kéo dài
Do nắng nóng gay gắt, một số ao, giếng có nguy cơ cạn nước và nhiễm mặn trong mùa khô năm 2024, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và sản xuất của người dân nhất là hiện đến thời điểm này 3 trong số 23 hồ chứa trên địa bàn đã trơ đáy.