Ninh Thuận

Quân khu 5 huy động 53.000 chiến sĩ, 108 xe đặc chủng chống bão Noru
Phòng Tác chiến Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cho biết, các đơn vị trong quân khu đã huy động 53.000 cán bộ chiến sĩ cùng 108 xe đặc chủng, xe lội nước tham gia chống bão Noru.