Ninh Xá

Bắc Ninh: Sớm đưa các Nhà máy đốt rác công nghệ cao phát năng lượng đi vào hoạt động
Với mục tiêu vừa xử lý triệt để chất thải rắn vừa bổ sung nguồn năng lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đang triển khai 4 dự án xây dựng Nhà máy đốt rác công nghệ cao phát năng lượng tại các huyện: Quế Võ, Thuận Thành và Lương Tài có tổng công suất khoảng 1.800 tấn/ngày đêm.