nông nghiệp xanh

Bình Thuận: Phát triển nông thôn bền vững, nông nghiệp xanh ở huyện Đức Linh
Nhằm phát triển nông thôn bền vững, nông nghiệp xanh, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận đề xuất mô hình tuyến đường xanh, kênh mương sạch, cánh đồng không rác thải, bao bì thuốc bảo vệ thực vật.