Ông Hoàng Trung Dũng đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Moitruong.net.vn

– Ông Hoàng Trung Dũng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 16/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX đã công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Ông Hoàng Trung Dũng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XVIII, được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Ông Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020-2025

Ban Chấp hành cũng bầu ra 15 người trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ mới.

Ông Trần Tiến Hưng, Phó bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII, Chủ tịch UBND tỉnh tái cử chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy khóa XIX. Hội nghị cũng bầu ông Trần Thế Dũng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy khóa XVIII giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngoài ra, Ban chấp hành cũng bầu ra 11 ủy viên Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy. Ông Hà Văn Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài Chính được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Hoàng Trung Dũng (49 tuổi, quê xã Hương Long, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh).

Ông Dũng từng giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh; Phó chánh văn phòng Tỉnh ủy; Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hà Tĩnh; Chánh văn phòng Tỉnh ủy; Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh.

Năm 2016, ông giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Tháng 3/2019, ông được bầu làm Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Hà Anh

Ông Hoàng Trung Dũng, sinh ngày 21/5/1971, quê xã Hương Long, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Trước khi được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, ông Dũng từng giữ các chức vụ Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh (từ năm 2003 – 2004); Phó Chánh Văn phòng tỉnh ủy (từ tháng 1/2005 – 7/2005); Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh (từ năm 2005 – 2008); Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Tĩnh (từ năm 2008 – 2010); Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh (từ tháng 6/2010 – 10/2010); Chánh Văn phòng Tỉnh ủy (từ năm 2010 – 2014); Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh (từ năm 2014 – 2016); Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh (từ năm 2014 – 2019); Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh (từ tháng 2/ 2019 – 10/2020).