tỉnh Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Tổ chức thành công Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư
Sáng ngày 28 tháng 5, UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Bộ KH&ĐT tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh với chủ đề “Hà Tĩnh - Hiện thực hóa tiềm năng và khát vọng”.