Phấn đấu 50% cán bộ, lãnh đạo Trung ương đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 vào năm 2025

Moitruong.net.vn

– Chính phủ đặt mục tiêu, một nửa số cán bộ ở trung ương, 25% cán bộ cấp tỉnh, huyện dưới 40 tuổi đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 vào năm 2025.

Mục tiêu của Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 – 2030” vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đối tượng của Đề án là cán bộ trong các cơ quan nhà nước; công chức trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, địa phương và đơn vị sự nghiệp công lập.

Ảnh minh họa

Phấn đấu đến hết năm 2025: 50% cán bộ, công chức ở Trung ương (tập trung vào cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng và tương đương trở lên dưới 40 tuổi); 25% cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện ở địa phương (tập trung vào cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng và tương đương trở lên dưới 40 tuổi) đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo quy định; 60% viên chức và 50% viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo quy định; 20% cán bộ, công chức xã và 15% cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý cấp xã dưới 40 tuổi công tác tại địa bàn hoặc lĩnh vực có yêu cầu sử dụng ngoại ngữ đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên theo quy định.

Năm 2030, Chính phủ phấn đấu tăng 10% số cán bộ có trình độ ngoại ngữ trung cấp ở trung ương và địa phương. Để thực hiện mục tiêu này, Chính phủ sẽ có chính sách tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức học ngoại ngữ; huy động cơ sở đào tạo, giáo viên có trình độ cùng tham gia giảng dạy.

Các cơ quan ở trung ương và địa phương được giao thường xuyên tổ chức các kỳ kiểm tra để đánh giá năng lực ngoại ngữ của cán bộ. Quy định về tiêu chuẩn ngoại ngữ với cán bộ, công chức, viên chức dựa trên chức danh, vị trí việc làm cũng sẽ được hoàn thiện.

Theo thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo, khung năng lực ngoại ngữ ở Việt Nam được chia thành ba cấp. Sơ cấp gồm bậc 1 và 2 (tương ứng với A1, A2 của khung tham chiếu chung châu Âu); Trung cấp gồm bậc 3, 4 (tương ứng với B1, B2); Cao cấp gồm bậc 5, 6 (tương ứng với C1, C2).

Người có trình độ ngoại ngữ bậc 4 có thể hiểu được ý chính của văn bản phức tạp, trao đổi kỹ thuật chuyên môn; giao tiếp trôi chảy với người bản ngữ; viết được văn bản rõ ràng, chi tiết.

Minh Anh (T/h)