phát thải ròng bằng “0”

Kiểm kê khí nhà kính - Nền tảng cho lộ trình giảm phát thải
Việt Nam nằm trong nhóm 6 nước phát thải lớn nhất tại ASEAN. Để cụ thể hóa mục tiêu đưa phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050 như cam kết thì cộng đồng doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng. Và tiền đề để giúp các doanh nghiệp giảm nhẹ phát thải chính là việc kiểm kê khí nhà kính, có nghĩa là xác định nguồn phát thải và đong đếm lượng phát thải của mình.